2018 10 22

Ar investicijos eina koja kojon su miesto plėtra, ar būtent miesto augimas ir nauji projektai padeda privilioti į Kauną investicijas?

Nuotrauka: A. Aleksandravičius

 

Naujos investicijos yra viena iš didžiausią atgarsį visuomenėje sukeliančių temų: darbuotojams tai reiškia naujas galimybes, vietinėje rinkoje jau veikiantiems verslams – augančią konkurenciją dėl specialistų ir talentų, o politikams – tai puikus būdas įsivertinti verslo ir investicinei aplinkai gerinti priimtų sprendimų realų poveikį.

 

Kauno praėjusių metų pritrauktų investicijų rezultatas – tikra sėkmės istorija. Tai realus pavyzdys, kaip miesto priimti sprendimai ir sutelktas dėmesys į iššūkius, su kuriais susiduria ateinantys investuotojai ir sprendimus, kuriančius patrauklią verslui aplinką, prisideda prie tiesioginėms užsienio investicijoms patrauklaus miesto paveikslo.

„Užsienio šalyse veikiančios investicijų pritraukimą skatinančios agentūros išskiria tris svarbiausius veiksnius, nulemiančius miestų ar regionų patrauklumą ir sėkmę pritraukti tiesiogines užsienio investicijas (TUI). Tai – puikiai išplėtota verslui aktuali infrastruktūra, aukštos kvalifikacijos arba talentų pasiūla ir viešojo sektoriaus lankstumas, sprendžiant verslui aktualius administracinius klausimus. Kiekvienas iš veiksnių turi skirtingą svertinį koeficientą kuomet investuotojas priiminėja sprendimą investuoti, tačiau miestams ir regionams, siekiantiems konkuruoti globaliame kontekste, būtina kaip prioritetą vertinti visus šiuos veiksnius, nepriklausomai nuo sektoriaus, kuriame veikia potencialus investuotojas“ – įsitikinęs VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas Tadas Stankevičius.

Tado Stankevičiaus nuomone, miestų infrastruktūra turėtų būti plėtojama remiantis ateities vizija ir gairėmis – numačius, jog mieste stinga tinkamos infrastruktūros ar erdvių, skirtų aukštos kvalifikacijos specialistų tiriamosioms veikloms įgyvendinti, turi būti sistemingai siekiama šią situaciją pagerinti. Kauno miesto atveju, šis miesto sprendimas investuoti į reikalingą infrastruktūrą bus įgyvendintas kelių ateinančių metų laikotarpyje – veiklą Kaune pradės Aleksoto pramonės ir inovacijų parkas. TUI čia galės naudotis sukurta infrastruktūra ir atlikti reikalingus tyrimus savo pagrindinėms gamybos bazėms ir taip sistemingai plėsti į Lietuvą perkeliamų įmonės veiklos funkcijų skaičių.

 

Kitas miesto infrastruktūros tobulinimo pavyzdžių – oro pasiekiamumo užtikrinimas ir plėtra.

Tiesioginiai skrydžiai į miestus ar regionus, iš kurių atėjo, arba planuojama, jog artimiausiu metu ateis tiesioginės užsienio investicijos, spartina esamų investuotojų plėtrą, didina miesto patrauklumą ir tikimybę ateityje pritraukti daugiau užsienio investuotojų. „Remiantis „PwC“ atlikta Jungtinės Karalystės oro pasiekiamumo ekonometrine analize, 10% padidėjus vietų skrydžiuose skaičiui, trumpalaikis BVP auga 1%, turizmo srautai 3 – 4%, TUI – 4 – 5%. Remiantis praėjusių metų Kauno ir Kauno rajono investicijų sėkmės istorija bei didėjančiu Vokietijos investuotojų skaičiumi regione, miesto atstovai imsis ieškoti sprendimų, leisiančių sujungti Kauno oro uostą su verslui ir turizmui aktualiausiais Vokietijos regionais“, – teigia Tadas Stankevičius.

 

Kitas visiems miestams aktualus klausimas – mieste susitelkusių talentų pasiūla. Ši sritis apima ne tik išsilavinimą lietuvių ir užsienio kalbomis, miesto patrauklumą studentams dėl rinkos poreikius atitinkančių studijų programų, bet ir miesto pritaikomumą ugdyti ir stiprinti kultūrinius, socialinius gebėjimus, išreikšti save. Dar iki 2017 m. Kaune nebuvo diskusijos apie būtinybę užtikrinti pagrindinio ugdymo programų pasiūlą anglų kalba. Būtent tai dažnai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl nemaža dalis Kaune veiklą pradėjusių užsienio investuotojų aukštesnės ir vidurinės grandies vadovų priimdavo sprendimą su šeima apsigyventi Vilniuje.  „Kaune atsiradusi paklausa pagrindiniam ugdymui užsienio kalba, lėmė šiam poreikiui įgyvendinti reikalingus sprendimus – nuo 2019 m. mokslo metų galimybė mokytis dvikalbėse klasėse bus sudaryta visose amžiaus grupėse, o privačios mokyklos Kaune šią galimybę siūlo jau dabar“, – pasikeitimais džiaugiasi Tadas Stankevičius.

Aukštojo mokslo kontekste būtina paminėti universitetų atvirumą tobulinti studijų programas ir  šiame procese tikslingai bendradarbiauti su užsienio investuotojais. Šis bendradarbiavimas leidžia užtikrinti, kad studijų programose bus naudojama naujausia ir aktualiausia informacija, o studentai įgaus taip reikalingos profesinės patirties tiesiogiai bendrauti su potencialiais darbdaviais dėl tolimesnio karjeros kelio.

 

Administracinės naštos dalis ir miesto sugebėjimas lanksčiai spręsti verslui mieste iškylančias problemas yra ne mažiau svarbus veiksnys nei infrastruktūra ar talentai. Administracinių procedūrų atlikimo greitis ir su tuo susijęs veiklos pradžios laikas yra viena iš svarbiausių verslo plano sudėtinių dalių. Siekiant įvertinti užsienio investuotojams iškilusius iššūkius pradėjus veiklą Kaune, buvo įkurta šiais klausimais besirūpinanti įstaiga – „Kaunas IN“. Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Kauno m. savivaldybe tam, jog vietos investuotojai jaustųsi laukiami Kaune ir, jausdami miesto atvirumą ir palaikymą, galėtų sėkmingai plėsti veiklą ateityje. „Vienas įstaigos veiklos pavyzdžių – vienos olandų įmonės patirtis Kaune. Veiklą įmonė pradėjo tik 2017 m. pradžioje, tačiau sėkminga patirtis mieste leido įmonės vadovui tapti Kauno miesto ambasadoriumi, kuris, dalindamasis gerąja patirtimi, padėjo į miestą pritraukti dar 4 Olandijos paslaugų sektoriaus įmones. Suprasdami dabartinį rekomendacijų aktualumą verslo pasaulyje ir toliau siekiame savo veikla užsienio investuotojams užtikrinti geriausią patirtį Kaune.“, – įsitikinęs T. Stankevičius.

 

VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus informacija.

Susiję straipsniai