2017 11 13

Bendradarbiavimas ir keitimasis žiniomis: VšĮ „Kaunas IN“ vizitai Suomijoje bei Švedijoje

Šį spalį – lapkritį, VšĮ „Kaunas IN“, bendradarbiaudama su Turku (Suomija) ir Vekšės (Švedija) miestais, įgyvendino Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo programos projektą „Bendradarbiavimo, žinių mainų ir gerosios praktikos dalijimosi miesto rinkodaros, turizmo ir investicijų pritraukimo srityse vizitai“, finansuojamą pagal Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui tobulinti.

Projekto tikslas – keistis gerąja patirtimi tarp projekte dalyvaujančių Lietuvos, Suomijos ir Švedijos organizacijų ir taip padidinti šių institucijų turimas kompetencijas miestų rinkodaros, turizmo ir investicijų pritraukimo srityse bei paskatinti ir sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp šių organizacijų. Šiame projeke dalyvavo Turku miesto turizmo ir konferencijų biuras (Turku Tourist & Convention Bureau) ir Vekšės savivaldybės administracija (Växjö kommun).

Siekiant įgyvendinti projekte iškeltus tikslus, 2017 m. spalio 31 – lapkričio 3 dienomis VšĮ „Kaunas IN“ Verslo skyriaus vyr. projektų vadovė Giedrė Ruzgailaitė lankėsi Turku (Suomija) miesto turizmo ir konferencijų biure, Turku miesto mokslo parke (Turku Science Park) ir dalyvavo Baltijos jūros regiono turizmo forume (Baltic Sea Tourism Forum. Daugiau informacijos apie forumą galite rasti čia: http://www.balticseatourism.net/).

Šių metų lapkričio 7 – 10 dienomis VšĮ „Kaunas IN“ atstovė lankėsi Vekšės (Švedija) miesto savivaldybeje ir kitose šiame mieste veikiančiose investicijų pritraukimo srityje veikiančiose organizacijose (ALMI, Företagsfabriken).

Pažintinių vizitų metu buvo dalijamasi patirtimi investicijų pritraukimo, miesto rinkodaros ir turizmo vystymo srityse. Įgyvendinus projektą, užmegzti ir sustiprinti ryšiai tarp Lietuvos, Suomijos ir Švedijos organizacijų, tarp institucijų apsikeista gerosiomis patirtimis bei sustiprintos projekte dalyvavusių dalyvių kompetencijos.

Susiję straipsniai