Informacija apie darbo užmokestį

 

Pareigybės pavadinimas2017 m.2018 m. I ketv. darbuotojų skaičius***2018 m. I ketv.2018 m. II ketv. darbuotojų skaičius***2018 m. II ketv.
Direktorius19741/113531/12281
Skyriaus vadovas13513/313583/31472
Vyriausiasis projektų vadovas10344/49414/41220
Projektų vadovas9124/38044/41096
Informacijos specialistas5494/49204/4910
Analitikas8421/1Neskelbiama **1/1Neskelbiama **
Projekto vadovas8661/0Neskelbiama **1/0Neskelbiama **

 

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18 p.

*** Etatų skaičius / darbuotojų skaičius

 

Informacija atnaujinta: 2018 – 07 – 10