Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų suvestinės:

2019 m. viešųjų pirkimų suvestinė.

2018 m. viešųjų pirkimų suvestinė.

 

Įvykę viešieji pirkimai per 2017 m.:

 • 2017-11-30 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą projekto „Lietuvos tarpukario (1918 – 1940 m.) architektūra“ vaizdo klipų sukūrimo paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-11-16 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ vaizdo klipo sukūrimo paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-11-09 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ kompiuterinio žaidimo sukūrimo, priežiūros paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-10-19 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ kompiuterinio žaidimo sukūrimo, priežiūros paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-10-13 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą projekto „Lietuvos tarpukario (1918 – 1940 m.) architektūra“ žaidimų sukūrimo, priežiūros ir garantinio aptarnavimo paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-10-12 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą turizmo informacijos teikimo paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-05-15 skelbimas apie pradedamą VšĮ „Kaunas IN“ autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų pirkimą. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-05-11 skelbimas apie pradedamą VšĮ „Kaunas IN“ informacinių ir reprezentacinių leidinių leidybos ir spausdinimo paslaugų pirkimą. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-04-28 skelbimas apie pradedamą viešinimo paslaugų pirkimą. Pirkimo sąlygos (DOC).
 • 2017-01-17 skelbimas apie pradedamą pirkimą.
 • 2017-11-20 Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0014 vaizdo klipų sukūrimo techninės specifikacijos projektas (DOC). Skelbimas.
 • 2017-10-31 Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0014 kompiuterinių žaidimų sukūrimo techninės specifikacijos projektas (DOC). Skelbimas.
 • 2017-10-26 Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0014 vaizdo klipų sukūrimo techninės specifikacijos projektas (DOC). Skelbimas.
 • 2017-10-11 Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0014 kompiuterinio žaidimo sukūrimo ir priežiūros techninės specifikacijos projektas (DOC). Skelbimas.
 • 2017-09-25 Projekto „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0015 žaidimų sukūrimo ir priežiūros, garantinio aptarnavimo techninės specifikacijos projektas (DOC). Skelbimas.
 • 2017-06-23 VšĮ „Kaunas IN“ turizmo informacijos paslaugų techninės specifikacijos projektas. (DOC)
 • 2017-05-02 VšĮ „Kaunas IN“ autobusų nuoms su vairuotoju paslaugų techninės specifikacijos projektas. (DOC)
 • 2017-04-28 kompleksinio turizmo e.rinkodaros priemonių paslaugų pirkimo, diegimo ir sklaidos, įgyvendinant projektą „Gynybos ir gamtos paveldo keliais“ techninės specifikacijos projektas. (DOC)
 • 2017-04-28 Kompleksinio turizmo e. rinkodaros priemonių paslaugų pirkimo, diegimo ir sklaidos, įgyvendinant projektą „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“ techninės specifikacijos projektas. (DOC)
 • 2017-04-25 VšĮ „Kaunas IN“ informacinių ir reprezentacinių leidinių leidybos ir spausdinimo paslaugų techninės specifikacijos projektas. (DOC)
 • VšĮ „Kaunas IN“ veiklos ir projektų viešinimo paslaugos, skirtos didinti Kauno miesto, kaip turizmui, investicijoms ir gyvenimui patrauklios lokacijos žinomumą, techninės specifikacijos projektas. (PDF)

Įvykę viešieji pirkimai per 2018 m.:

 • 2018-12-31 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ reklamos kampanijų internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose įgyvendinimo paslaugos. Skelbimas.
 • 2018-07 -30 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra” interneto svetainės su mobiliąja aplikacija ir bendra turinio valdymo sistema sukūrimas ir priežiūra. Skelbimas.
 • 2018-07-27 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ interneto svetainės su mobiliąja aplikacija ir bendra turinio valdymo sistema sukūrimas ir priežiūra. Skelbimas.
 • 2018-07-24 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra” tekstų rengimo (tekstų kūrimo) paslaugos. Skelbimas.
 • 2018-07-16 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Buhalterinės apskaitos paslaugos. Skelbimas.
 • 2018-06-22 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Programos Kauno „Startuoliai“ akceleravimo ir tinklinimo veiklų paslaugos. Skelbimas.
 • 2018-05-08 skelbimas apie pradedamą pirkimą VšĮ „Kaunas IN“ leidybos ir spausdinimo paslaugoms įsigyti. Skelbimas.
 • 2018-01-09 skelbimas apie pradedamą mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomą pirkimą VšĮ „Kaunas IN“ 2017 m,. finansinių ataskaitų audito paslaugoms įsigyti. Skelbimas. Pirkimo sąlygos (DOC).

Įvykę viešieji pirkimai per 2019 m.:

 • 2019-06-11 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“ e. rinkodaros priemonių diegimo ir sklaidos paslaugų pirkimas. Skelbimas.
 • 2019-05-24 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Programos „Kauno startuoliai“ pre-akceleravimo ir tinklinimo veiklų paslaugų pirkimas. Skelbimas.
 • 2019-05-22 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ e.rinkodaros priemonių diegimas ir sklaida. Skelbimas.
 • 2019-05-14 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Viešinimo ir komunikacijos paslaugos. Skelbimas.
 • 2019-01-02 skelbimas apie pradedamą pirkimą. Projekto „Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra“ reklamos kampanijų internetiniuose portaluose ir socialiniuose tinkluose įgyvendinimo paslaugos. Skelbimas.
 • 2019-04-26 Programos „Kauno startuoliai“ pre-akceleravimo ir tinklinimo veiklų paslaugų pirkimas techninių specifikacijų projektas/Rinkos konsultacija. Skelbimas.

Skelbimai apie pradėtu mažos vertės pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis bei sudarytas sutartis (iki 2017-07-01):

 • Skelbimai apie pradedamus mažos vertės pirkimus;
 • Skelbimai apie nustatytus mažos vertės pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis;
 • Skelbimai apie sudarytas mažos vertės pirkimų sutartis.

Bendroji informacija apie viešųjų pirkimų taisykles:

 • VšĮ Kaunas IN viešųjų pirkimų taisyklės (PDF) galiojo iki 2017-07-01
 • Įsakymas dėl VP taisyklių patvirtinimo (PDF) galiojo iki 2017-07-01

 

2019 m. vykstantys viešieji pirkimai:

Projekto „Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra“ e. rinkodaros priemonių diegimas ir sklaida. Nuoroda: ČIA.

Informacija atnaujinta 2019-11-13