Privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų apsaugą

VšĮ „Kaunas IN“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmuo turi teisę:

Prašyti suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);

Prašyti ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

Prašyti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą („teisė sustabdyti“);

Nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi asmens duomenys („teisė nesutikti“);

Prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą („teisė apriboti“);

Prašyti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).

 

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ bet kuriuo patogiu būdu:

Raštu – A. Mickevičiaus g. 58, LT-44244 Kaunas.

El. paštu: info@kaunasin.lt

Tel. Nr. +370 616 23828.

VšĮ „Kaunas IN“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

 

VšĮ „Kaunas IN“ duomenų tvarkytojai

  1. Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos:

Ugnė Tvaravičienė, veikia individualios veiklos pažymos pagrindu. Duomenis tvarko buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo metu.

Biudžetinė įstaiga „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, į. k. 30415.9063, T. Masiulio g. 10, LT-52372 Kaunas. Duomenis tvarko valdant buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas VS“ bei taisant sistemoje esančias klaidas.

  1. IT priežiūros paslaugos:

Mindaugas Bučelis, veikia individualios veiklos pažymos pagrindu. Duomenis tvarko IT įrenginių aptarnavimo paslaugų teikimo metu.

  1. Archyvavimo paslaugos:

UAB „Archyvita“, į. k. 135761379, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas. Duomenis tvarko teikdami dokumentų archyvavimo paslaugas.

  1. Serverio nuomos paslaugos:

UAB „Interneto vizija“, į. k. 126350731, Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius. Duomenis tvarko teikiant serverio nuomos paslaugą.

  1. Naujienlaiškių siuntimo paslaugos:

UAB „MailerLite“, į. k. 302942057, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius. Duomenis tvarko teikdamas naujienlaiškių siuntimo paslaugas.

 

Privatumo politika: peržiūrėti.

Asmens duomenų tvarkymo politika: peržiūrėti.

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės: peržiūrėti.

Informacija atnaujinta: 2018 – 08 – 28