2019 03 01

Talentų pritraukimas ir išlaikymas Kaune: kvietimas dialogui veikti kartu

Nuotrauka: VšĮ „Kaunas IN“.

 

Kauno užsienio investuotojų bendruomenė (angl. IBCK – International Business Community Kaunas), kurios pagrindinis tikslas – skatinti drauge veikti užsienio verslus, diskutuoti miestui aktualiomis ir verslui svarbiomis temomis, didinti turimų kontaktų tinklą – vasario 27-ąją dieną pakvietė jau į trečiąjį susitikimą. Šį kartą, verslo, aukštojo mokslo įstaigų atstovai, užsienio investuotojai bei asmenys, suinteresuoti Kauno miesto verslo aplinka, dalinosi patirtimis ir įžvalgomis, kokiomis priemonėmis į Kauno miestą būtų galima ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti talentus.

 

Šiandien, gebėjimas atrasti tinkamus ir verslui reikalingas kompetencijas turinčius vadovus, aukštos kvalifikacijos specialistus, yra vienas iš didžiausių iššūkių, kuris gali nulemti ne tik įmonės veiklą bei potencialą plėtrai. Didėjantis užsienio investuotojų skaičius stiprina konkurenciją dėl žmogiškųjų išteklių: šių dienų talentai, ieškantys karjeros galimybių ir rinkdamiesi svajonių darbo vietą įvertina ne tik finansinius, bet ir daugelį kitų aspektų. O tai – dar vienas naujas iššūkis tiek tarptautinėms, tiek vietos įmonėms kovoje dėl talentų. Pritraukti naujus darbuotojus, pasiūlyti profesinį ir asmeninį tobulėjimą galinčias suteikti veiklas, užtikrinti lankstų grafiką ar malonią darbo aplinką – užduotys, su kuriomis įmonėms tenka susidurti itin dažnai. Būtent todėl šio IBCK susitikimo pagrindinė tema – talentų pritraukimas ir išsaugojimas – suteikė pradžią naujų idėjų generavimui ir jų įgyvendinimui ateityje. Pasak VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovo atliekančio direktoriaus funkcijas Tado Stankevičiaus, „Tokie susitikimai ir bendradarbiavimas tarp skirtingų verslo sektorių, aukštojo mokslo įstaigas atstovaujančių profesionalų, suteikia galimybę ne tik pradėti aktyvų dialogą, bet ir drauge siekti visiems aktualios naudos ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai“.

 

Talentų pritraukimui ir išlaikymui skirtas IBCK susitikimas šį kartą buvo padalintas į dvi dalis.  Pirmosios dalies informaciniai pranešimai skirti pasidalinti gerąja praktika: kokiais praktiniais metodais Kaune veikiančios tarptautinės įmonės tikslingai veikia, siekdamos pritraukti ir išlaikyti talentus savo įmonėse. Antra dalis buvo skirta diskutuoti apie kitas potencialias priemones, kurios, renginio dalyvių nuomone, galėtų reikšmingai prisidėti sprendžiant talentų trūkumo ir išlaikymo problemas Kauno mieste.

 

Apie talentų pritraukimo politiką pirmoji mintimis pasidalino „NFQ Akademijos“ marketingo ir komunikacijos skyriaus vadovė Monika Lašienė. Lektorė susitikimo dalyviams  pristatė „NFQ Akademijos“ veiklą – praktiką studentams tarptautinėje el. verslo ir IT įmonėje. Šioje akademijoje suteikiamos  žinios orientuotos ne į teorines žinias, o būtent į praktinius užsiėmimus, kurie padeda ugdyti kritinį mąstymą, stiprina laiko ir projektų planavimo bei įgyvendinimo įgūdžius, gebėjimą  dirbti tiek individualiai, tiek komandoje. Registracija į „NFQ Akademiją“ skelbiama du kartus per metus, paskaitos  nemokamos, tačiau paraiškų teikėjams vertėtų nepamiršti, kad čia reikalingas ne tik noras, bet ir didelė motyvacija bei laukia ilga kelionė tikslo link. Kasmet, organizuojama didelė visų gautų paraiškų analizė ir atranka: kasmet į akademiją įstoja apie 600 studentų, tačiau pabaigia – vos 10. Kandidato motyvacija, žinios bei rezultatai, tinkamas namų darbų užduočių atlikimas, sėkmingas baigiamasis projektas – „NFQ Akademijos“ sertifikatui gauti reikalingi kriterijai. Remiantis praėjusių dvejų metų statistika, daugiau nei trečdalis akademiją baigusių asmenų vėliau įsidarbina „NFQ“.

 

Patirtimis apie talentingų ir patyrusių darbuotojų pritraukimą ir išlaikymą taip pat dalinosi Kaune įsikūrusios, JAV programavimo paslaugų įmonės „Devbridge Group“ įmonės personalo vadovė – Raimonda Alonderienė. Lektorė paatviravo, kad „Devbridge Group“, pirmiausia, orientuojasi į patyrusios, stiprios komandos kūrimą, patrauklių ir patogių darbui sąlygų sudarymą . Personalo vadovės nuomone, būtent nuolatinis tobulėjimas, darbuotojams suteikiamos galimybės kilti karjeros laiptais, veikianti lyderystės akademija – tai įmonės talentingiausių darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo garantai.

 

Paskutinysis pirmosios dalies pranešimas buvo nukreiptas pristatyti antrai susitikimo daliai skirtas užduotis. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vadovas atliekantis direktoriaus funkcijas Tadas Stankevičius pristatė keturias aktualiausias problemas, kurios šiandien vis dar kliudo užtikrinti miestui reikalingą talentų pasiūlą. Pirmoji problema  – baigus aukštojo mokslo studijas Kaune, trečdalis studentų pasirenka studijas tęsti Vilniuje arba užsienyje. Antroji – Kauno, kaip lokalaus, o ne globalaus miesto suvokimas ir pristatymas. Trečioji – moksleiviams per vėlai pristatomos rinkos poreikius atliepiančios, augančią paklausą ateity turėsiančios specialybės,  jaunuoliai nėra tikslingai skatinami ateitį planuoti kryptingai ir apgalvotai. Ir paskutinioji – ketvirtoji problema – tai persikvalifikavimo galimybių trūkumas, kuris riboja vienos specialybės darbuotojus gilinti savo žinias kitoje srityje ir taip atrasti naujas, finansinį stabilumą bei aukštesnes pajamas generuojančias veiklos sritis. Pristačius šias problemas, lektorius pateikė keletą potencialių šių problemų sprendimo būdų: kaip Kauno miesto verslo, aukštojo mokslo įstaigų atstovai, užsienio investuotojai bei kiti asmenys, suinteresuoti Kauno miesto verslo aplinka, galėtų prisidėti ne tik griaunat nusistovėjusius stereotipus, bet ir visi kartu imtis keisti esamą situaciją ir pritraukti bei išlaikyti kuo daugiau talentingų darbuotojų Kaune.

 

Seminaro užduoties metu, VšĮ „Kaunas IN“ komanda, kartu su seminaro dalyviais, skatino atvirą dialogą, kiek šios problemos aktualios verslui  ir kaip problemų aktualumas koreliuoja su įmonių veiklos sektoriais. Kadangi seminare buvo siekiama įsiklausyti į kaip įmanoma daugiau galimų problemos sprendimo variantų, išsakytos idėjos ir pasiūlymai buvo atvaizduoti minčių žemėlapiuose. Vėliau, šios idėjos bus apibendrinamos ir analizuojamos, organizuojami tolimesni susitikimai su suinteresuotomis įtaigomis ir organizacijomis imantis įgyvendinti iniciatyvas ar projektus, padėsiančius spręsti visiems šiandien aktualią talentų trūkumo problemą.

 

Temos aktualumas, partnerystė ir visa IBCK veikla į susitikimą pritraukė maždaug pusšimtį įmonių bei įstaigų atstovų. Įmonių įsitraukimas tik dar kartą įrodo, kad šiandieninis tarptautinis verslas Kaune pasirengęs ne tik kalbėti apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti, bet ir nori veikti kartu, imtis įgyvendinti projektus, kurie padeda ugdyti darbo rinkai taip reikalingus talentus.

 

Jaukią susitikimo aplinką sukūrė viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, gėrimais ir užkandžiais pasirūpino „Park Inn by Radisson Kaunas“ ir personalo atrankos kompanija  „Alliance for Recruitment“ . Trečiojo IBCK bendruomenės susitikimo akimirkos – nuotraukų galerijoje.

 

 VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus informacija.

Susiję straipsniai