2018 07 16

Užsienio investuotojai buriasi gerinti Kauno investicinę aplinką

Nuotrauka: Elzė Hoogduijn

Pastaraisiais metais Kaunas džiaugėsi stipriai išaugusiu užsienio investuotojų skaičiumi. Už Lietuvos ribų Kaunas vis dažniau minimas kaip technologinių kompetencijų centras, o praėjusį mėnesį įvykęs olandų užsienio prekybos ministro vizitas stiprina tokį miesto įvaizdį.

Olandijos ministro vizitas – itin reikšmingas įvykis Kauno miestui, ne tik kaip sėkmingos veiklos įvertinimas, bet ir puiki ateities perspektyva – pirmąjį kartą bendram tikslui susibūrė Kaune dirbantys užsienio investuotojai. Susitikimo metu buvo nuspręsta įkurti Kauno užsienio investuotojų bendruomenę (angl. International Business Community of Kaunas – IBCK). IBCK pradininkai – Paulius Samoška („Centric“ atstovas Lietuvoje), Adriaan Hoogduijin („Hyarchis“ atstovas Lietuvoje), Tadas Stankevičius („Kaunas IN“ verslo sk. vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas) bei Andrius Rimdeika („Rego Group“ vadovas).

Paulius Samoška pritaria, kad įkurti tarptautinių įmonių bendruomenę Kaune buvo logiškas žingsnis. „Nors esame tarptautinė įmonė, norime būti integralia miesto verslo ekosistemos dalimi bei prisidėti prie socialinių iniciatyvų. Pagrindinis mūsų įmonės tikslas – užtikrinti talentų pritraukimą, kurti naujas darbo vietas, gerinti miesto investicinę aplinką. Baigę formuoti naująjį IT padalinį Kaune, taip pat planuojame atlikti eksperimentinius projektus mažmeninės prekybos bei viešojo sektoriaus srityse. Tokiu būdu siekiame geriau įsitvirtinti vietinėje rinkoje. Manome, kad mūsų kuriama verslo bendruomenė padės pasiekti išsikeltus tikslus.

Anot Adriaano Hoogduijn, „Hyarchis“  atstovo Lietuvoje, užsienio investuotojai gali ženkliai prisidėti prie miesto vystymosi – „Kaunas išliks patraukliu investuotojų traukos tašku tik tuo atveju, jei sugebės užtikrinti tinkamą investicinę aplinką bei gyvenimo kokybės lygį. Užsienio investuotojai Kaune neapsiriboja tiesioginės veiklos vystymu, jie taip pat noriai prisidėtų kuriant investicinę aplinką, vykdant įvairias socialines iniciatyvas. Dėl šių priežasčių ir yra kuriama IBCK bendruomenė, kurioje bus sprendžiami miesto investicinio patrauklumo užsienyje, talentų pritraukimo ir išlaikymo bei miesto pasiruošimo priimti užsienio investuotojus bei darbuotojus, klausimai.“

Tadas Stankevičius, „Kaunas IN“ verslo sk. vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas bei Andrius Rimdeika, „Rego Group”vadovas, džiaugiasi, jog Kaune rado entuziastingų bendraminčių šios idėjos realizavimui. Olandijos ministro vizitas buvo puiki proga inicijuoti tokios bendruomenės kūrimą. „Viena iš pagrindinių „Kaunas IN“ funkcijų yra rūpintis investuotojų poreikiais Kauno mieste, o tokia platforma leis problemas spręsti konsoliduotai. Idėją palaiko dauguma užsienio investuotojų, tokių kaip „Devbridge“, „Hella“, „Continental“, „TransCom“, „Geophy“, „Festo“, „OAG Aviation“. Be užsienio investuotojų tikimės ir aktyvaus kitų partnerių įsitraukimo – universitetų, Kauno Laisvosios ekonominės zonos, „Investuok Lietuvoje“ bei miesto savivaldybės.“ – kalbėjo Tadas Stankevičius.

„Priešingai nei kai kurios kitos organizacijos, mes stengsimės viešinti savo veiklą bei tikslus, taip įtraukdami daugiau partnerių bei siekdami naudos miestui.“ – aiškino Andrius Rimdeika.

Iniciatyvos autorių tikslas – per vasarą suburti kuo daugiau suinteresuotų narių ir rugsėjo 20 d. suorganizuoti pirmąjį IBCK renginį. Kas du mėnesius vyksiantys susitikimai leis ne tik skatinti bendradarbiavimą, bet ir gvildenti miestui aktualius investicinės aplinkos gerinimo klausimus.

 

VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus informacija

Susiję straipsniai