Kauno regione įsikūrę 5 universitetai ir 2 aukštųjų mokyklų padaliniai (32 853 studentų), 8 kolegijos (10 595 studentų) ir 18 profesinių mokyklų (12 582 studentų).

  Kauno technologijos universitetas (KTU) paruošia daugiausiai aukštos kvalifikacijos inžinierių. KTU yra nepakeičiamas vietos kompanijų partneris, kadangi palaiko stiprius ryšius su verslu bei turi ilgametę partnerystės su vietos institucijomis patirtį.

  Didelis dėmesys Kaune taip pat skiriamas humanitariniams, socialiniams ir IT mokslams, todėl Kauno miestas yra puikus pasirinkimas paslaugų centrams. Tai iliustruoja skaičiai: 46% (6 iš 13) visų paslaugų centrų projektų per pastaruosius penkis metus buvo įgyvendinti būtent čia.

  Kauno mokslo įstaigos ruošia aukštos kvalifikacijos specialistus
  7
  Universitetai
  8
  Kolegijos
  18
  Profesinės mokyklos

  Kauno laisvoji ekonominė zona

  534 ha pramoninės plėtros teritorija

  29 Lietuvos ir užsienio kompanijos

  1 896 darbuotojai

  Kauno laisvoji ekonominė zona (Kaunas LEZ) suteikia išskirtines sąlygas LEZ teritorijoje veikiančioms įmonėms.

  Laisvoji ekonominė zona yra pramoninės plėtros teritorija, užimanti 534 ha plotą. Ši zona turi iš anksto paruoštą infrastruktūrą, naujos įmonės čia įsikuria greičiau nei kitose miesto dalyse, o gamybinėms įmonėms, investuojančioms daugiau kaip 1 mln. EUR, ir paslaugų įmonėms, investuojančioms daugiau kaip 100 tūkst. EUR ir turinčioms daugiau nei 20 darbuotojų, valstybė taiko mokesčių lengvatas.

  Kauno laisvąją ekonominę zoną sudaro trys dalys, pagal įmonių veiklos pobūdį:

  • gamybos ir logistikos teritorija;
  • verslo gatvė;
  • oro parkas.

  Šiandien Kauno LEZ teritorijoje veikia 29 Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės, kuriose dirba 1 896 darbuotojai.

  Privalumai verslui, įskūrusiam laisvojoje ekonominėje zonoje
  0%
  pelno mokestis pirmus 6 metus
  50%
  kitus 10 ataskaitinų laikotarpių 50 % Lietuvos įmonėms taikomo pelno mokesčio
  0%
  nekilnojamojo turto mokestis
  0%
  dividentų mokestis (užsienio investuotojams)

  Mokslo ir technologijų slėniai

  Mokslo ir technologijų slėniai – tai integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai, kuriuose vienoje vietoje susijungia tyrimai, studijos ir žiniomis paremtas verslas.

  Abu Kauno mieste esantys slėniai yra skirti specifinėms kompetencijoms ir pramonei, siekiant sukurti centrą, kuriame tos pačios srities specialistai galėtų dalintis savo idėjomis ir jas įgyvendinti.

  Slėnis SANTAKA

  Slėnis SANTAKA yra integruotas mokslo, studijų ir verslo centras, skirtas vykdyti tyrimus, įsikurti žinioms imlioms įmonėms ir teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas. Tai pirmasis medicinos ir farmacijos slėnis Baltijos šalyse, kurio paslaugomis naudojasi viešosios ir privačios įmonės.

  • Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras.
  • Nacionalinis atviros prieigos ateities energetikos technologijų centras.
  • Nacionalinis atviros prieigos KTU mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centras.

  Slėnis NEMUNAS

  Slėnis NEMUNAS yra integruotas mokslo, studijų ir verslo centras, skirtas Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektoriui plėtoti.

  • Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras.
  • Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras.
  • Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras.

  Kauno logistikos centrai ir intermodalinis terminalas

  Kauno logistikos centras statomas Palemone, šalia pagrindinio šalies greitkelio Vilnius – Kaunas – Klaipėda, netoli įkurta laisvoji ekonominė zona. Šis logistikos centras turėtų užtikrinti visų transporto sektorių integraciją ir efektyviau paskirstyti krovinius bei su jais susijusių paslaugų kokybę.

   

  Kauno intermodalinis terminalas įkurtas dar 2015 m., siekiant užtikrinti Kauno logistikos centro efektyvumą. Šis projektas taip pat itin svarbus, norint įgyvendinti vieną iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų – mažinti kelių apkrovą, didelius krovinius gabenant geležinkeliu.

  Intermodalinio terminalo esmė – integruoti mažiausiai dvi transporto rūšis krovinių gabenimui: geležinkelius, vidaus vandens kelius, jūros, oro ir sausumos kelius. Kaune įrengtas terminalas šiuo metu yra galutinis 1,435 mm pločio geležinkelio taškas Europoje, geležinkelio linija pritaikyta tiek 1,435 mm, tiek 1,520 mm pločio vėžei, siekiant pasiruošti „Rail Baltica“ projektui. Kroviniai iš pietinės ir vakarinės Europos terminale nukreipiami į šiaurę ir rytus.

  Paslaugos:

  • Konteinerių sandėliavimas
  • Konteinerių pakrovimas
  • Konteinerių iškrovimas
  • Remontas
  • Nuoma
  • Pardavimas
  • Muitinės paslaugos