Sėkmės istorijos
„Kaunas IN“
2021 10 19
Kauno verslo paslaugų centrai – sėkmė slypi specializacijoje ir talentuose

Pirmasis Kauno verslo paslaugų centrų apžvalginis straipsnis atskleidė, jog  Kaune jau veikiantys paslaugų centrai ir informacinių technologijų įmonės (bendrai – daugiau nei 112 įmonių, kuriose dirba ne mažiau nei 10 darbuotojų) sudaro vieną bendrą klasterį, kuriame dirba per 6 000 specialistų. Šias įmones veikia sveika rinkos konkurencija, didelė kvalifikuotų darbo vietų pasiūla leidžia įmonėms pritraukti talentus į miestą, formuojasi kompetencijos centrai.

 

Antrasis straipsnis skirtas detaliau atskleisti šio klasterio įmonių specializaciją, teikiamas paslaugas, veiklos sritis. Klasterio specifikai apžvelgti, tikslinga išskirti paslaugų centrų ir technologijų įmonių tipus. Nors mūsų išskirti tipai neapima visų paslaugų centrų ar IT (informacinių technologijų) įmonių, prie šių tipų galima priskirti daugumą aptariamų įmonių. Tai inžinerijos paslaugų centrai, globalūs verslo paslaugų ir IT paslaugų centrai, informacinių technologijų įmonės kuriančios išorinius techninius sprendimus pagal užsakymą, ir vietinėje rinkoje veikiančių kompanijų paslaugų centrai.

 

Inžinerijos paslaugų centrai – bene didžiausias Kauno išskirtinumas regione

Inžinerijos įmonėms projektavimo, programavimo paslaugas ir kitas funkcijas nuotoliniu būdu teikiančiose įmonėse Kaune, šiandien dienai, dirba apie 1 000 darbuotojų.

,,Inžinerijos įmonių paslaugų centrai – išskirtinis Kauno bruožas visame regione. Prie šio sub-sektoriaus atsiradimo ir plėtros Kaune, bene labiausiai prisidėjo Kauno aukštųjų mokyklų specializacija inžinerijos ir informatikos srityse“ – teigia VšĮ „Kaunas IN“ analitikas Manvydas Almonaitis.

Vienas iš inžinerijos paslaugų centrų sėkmės pavyzdžių – Kaune veikiantis UAB „Festo“, kuriantis automatizacijos sprendimus pramonei. Įmonės paslaugų centre šiuo metu dirba daugiau nei 500 darbuotojų. „Festo“ personalo vadovė Giedrė Belazarienė detalizuoja ir šiame paslaugų centre atliekamas funkcijas: ,,Smagu, kad kai kurie skyriai jau seniai perkopė 100-to darbuotojų ribą – tai IT ir Pardavimo paslaugų departamentai, o Inžinerinių ir Finansinių paslaugų skyriuose artėjame link to“. Pramoninių įrenginių projektavimo paslaugų teikimas nuotoliniu būdu gali kelti nuostabą. Tačiau įmonės atstovė teigia, jog šis darbas vyksta:  ,,Kaip ir visi darbai nuotoliniu būdu <…> Daug bendravimo bei derinimo virtualiai“.

Kalbant apie Kaune dirbančius specialistus, G. Belazarienė akcentuoja, kad įmonės sėkmei ir sklandžiam darbui kiekvienas darbuotojas – labai svarbus. ,,Visi skyriai ir juose dirbantys žmonės svarbūs savo indėliu kiekvienos dienos darbuose“<…> ,,noriu pasidžiaugti, kad, nors ir nelengva dabar pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, galiu teigti, kad mūsų įmonėje dirba visa eilė puikių ir motyvuotų kolegų, ir vis pavyksta tokių pritraukti“.

 

Globalūs verslo paslaugų ir IT paslaugų centrai: nuo kredito vertinimo paslaugų iki kompiuterinių žaidimų kūrimo

Pasauliniai verslo paslaugų centrai Kaune – sėkmingai veikia ir plečiasi jau ilgus metus.

Duomenų ir technologijų įmonė UAB „TransUnion“ dar 2012-aisais metais Kaune atidarė vieną pirmųjų tokių paslaugų centrų mieste. Šiandien, šiame globaliame paslaugų centre dirba jau daugiau nei 260 darbuotojų. Įmonė savo klientams teikia platų spektrą paslaugų. Komunikacijos vadovė Daiva Gritėnaitė patikslina, jog: ,,Be klientų aptarnavimo, Lietuvos padalinys teikia finansų, IT produktų kūrimo, palaikymo ir plėtros bei analitikos paslaugas.“ Įmonėje dirbantys specialistai prisideda ir prie Kaune dirbančių specialistų tobulėjimo: ,,Mes bendradarbiaujame su kitomis sektoriaus įmonėmis kuriant ir vystant IT žinių platformą „KIT Club“ (Kaunas IT klubas) – kur susirenka IT įvairių sričių profesionalai ir dalinasi savo patirtimi su kitais.“ Tęsiant mokymosi temą „TransUnion“ taip pat padeda jaunoms IT specialistėms augti projekte „Woman Go Tech“. O vidinės įmonės darbuotojų iniciatyvos, kaip TUTA („TransUnion“ testuotojų akademija) arba mentorystės programa padeda auginti mūsų žmones viduje. Galima sakyti, kad neformali „TransUnion“ misija Lietuvoje yra auginti IT specialistus. “ – teigia D. Gritėnaitė.

Tačiau ne visi globalūs paslaugų centrai mieste teikia verslo, kreditų rizikos vertinimo ar finansines paslaugas. Dalis šių centrų – teikia išimtinai tik programavimo ir informacinių technologijų paslaugas savo klientams visame pasaulyje. Mieste veikia ir tokie unikalias paslaugas rinkai teikiantys paslaugų centrai kaip debesijos sprendimus vystančios kompanijos UAB „Oracle“, kompiuterinių žaidimų srityje veikiantys UAB „Unity Technologies“, Norvegijos įmonė UAB „Visma“ kurianti programinę įrangą šiuolaikiškam įmonių administravimui, verslo operacijoms ir apskaitai.

Informacinių technologijų paslaugų centrus Kaune yra įsteigusios pasaulinės įmonės UAB „Kayak“, UAB „Bentley Systems“ ir UAB „Barbora“. Plačiau apie tai – pirmojoje straipsnio dalyje.

 

Ryški paslaugų centrų specializacija: informacinių technologijų įmonės kuriančios IT sprendimus pagal užsakymą

Atliktas Kauno paslaugų centrų ir IT įmonių tyrimas atskleidė, kad didesnė dalis Kaune veikiančių IT įmonių yra atviros individualių IT sprendimų užsakymams iš išorės. Daugiau nei pusė – net 43 iš 78 vertintų IT įmonių – yra atviros individualiems užsakymams iš išorinių klientų tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio rinkų, o šiose įmonėse dirba daugiau nei 1 600 darbuotojų. UAB „Devbridge“ specializuojasi skaitmenizacijos sprendimuose ar senos programinės įrangos pakeitimu nauja. Mažesnieji paslaugų centrai, dažniausiai, teikia vietos rinkai sukurtus interneto puslapius, elektronines parduotuves, valstybinių institucijų informacinius portalus arba teikia nišos paslaugas. Pavyzdžiui, UAB „Sofdent“ teikia specializuotas informacinių technologijų paslaugas farmacijos įmonėms, UAB „Sneaky Box“ – specializuojasi kompiuterinių žaidimų ir animacijos srityse, kuria interaktyvius sprendimus muziejų ekspozicijoms.

 

Verslo paslaugų centrai ir IT įmonės – rinkos talentai lemia augimą

Atlikta Kauno verslo paslaugų analizė atskleidė, kad didžioji dalis Kaune veikiančių centrų teikia aukštos pridėtinės vertės paslaugas, darbuotojai dirba aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose pozicijose: inžinerijos, informatikos, šiuolaikiško verslo administravimo ar analitikos srityse. ,,Mieste auga ne tik kvalifikuotų darbuotojų paklausa, bet ir pasiūla ir ne tik dėl aukštosiose mokyklose paruošiamų specialistų, bet ir dėl to kad šiuolaikiškų įmonių darbuotojai nuolatos tobulėja, įgyja plačiai pritaikomų darbo įgūdžių savo srityse. Tačiau, net ir augant kvalifikuotų darbuotojų pasiūlai – jų poreikis auga dar greičiau.“ – tyrimo rezultatus apibendrina M. Almonaitis.

 

Vietinėje rinkoje veikiantys paslaugų centrai – inovatyvūs sprendimai veiklai bei indėlis į naujų specialistų rinką

Tradicinės, Kaunui įprastos ir ilgametes veiklos tradicijas mieste turinčios verslo šakos – taipogi išnaudoja miesto ekonominį potencialą ir privalumus savo paslaugų centrų kūrimui ir plėtrai, pvz.: logistikos (UAB „Hegelmann Transporte“, UAB „Hoptransa“), statybinių prekių prekybos ( UAB „Senukai“), maisto pramonės (UAB „Vičiūnų grupė“). Šie vietinės rinkos paslaugų centrai Lietuvoje aptarnauja tiek vietos, tiek ir užsienio klientus. UAB „Hegelmann Transporte“ verslo paslaugų centre Kaune dirba daugiau nei 350 biuro darbuotojų.

Įmonės atstovės „Hegelmann Group“ žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovės Aistės Mardosaitės teigimu, biure sutelktos įmonei reikalingos vadybos ir administravimo kompetencijos: „Naujo biuro atidarymas palengvino bendradarbiavimą tarp skirtingų padalinių. Šiuo metu visas biure sutelktas funkcijas galima suskirstyti į kelias grupes: pardavimų ir krovinių pervežimo paslaugos, transporto ir krovinių draudimai, transporto ir krovinių žalų administravimas, krovinių keltų, tiltų, tunelių ir traukinių bilietai, apskaitos ir finansų valdymas.“ Šioms funkcijoms atlikti ir optimizuoti įmonė pasitelkia išmaniąsias technologijas bei modernias rinkos praktikas, tokias kaip naujoviška verslo procesų valdymo sistema (ERP), teikianti procesų analitiką realiu laiku, automatizuotą klientų ir transporto parko valdymą, automatizuotas finansines ataskaitas. Paslaugų centro funkcijoms atlikti įmonė palaiko ilgalaikį bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis ir taip prisideda prie rinkai bei veiklai reikalingų specialistų ugdymo. „Stengiamės imtis naujų iniciatyvų ir projektų, kad būtų nepertraukiamas kvalifikuotų darbuotojų ir ateityje reikalingų kompetencijų užtikrinimas.“ – teigia A. Mardosaitė.

Apibendrinus rezultatus ir įmonių patirtis rinkoje, galima daryti prielaidą, jog sektoriaus įmonės linkusios plėstis arba išlaikyti turimą darbuotojų skaičių, darbuotojų skaičiaus sumažėjimas – retas reiškinys šiame sektoriuje. Štai, pavyzdžiui UAB „Hostinger“ per 2020-uosius darbuotojų skaičių padidino 100 darbuotojų, UAB „Devbridge“ komanda – pasipildė 50 naujų specialistų: ,,Kvalifikuotų darbuotojų poreikis auga ne tik Lietuvoje, su tuo susiduriama daugumoje Europos šalių, o didžiųjų IT įmonių plėtra Kaune patvirtina, ne tik didėjančią kvalifikuotų darbuotojų paklausą, bet ir palankias sąlygas šiai plėtrai.“ – M. Almonaitis.

Tačiau auganti specialistų paklausa, natūraliai, verslui kelia ir tam tikrus iššūkius. Analizės metu, Kaune veikiančių verslo paslaugų centrų atstovai išskyrė, kad didžiausi klausimai, su kuriais tenka susidurti ir spręsti, tai – aukštos kvalifikacijos darbuotojų ugdymas ir pasiūla darbo rinkoje, darbuotojų gebėjimas kurti pridėtinę vertę. Veikiausiai, būtent šie aspektai taps lemiančiais veiksniais, turinčiais įtakos šio sektoriaus ateičiai.

Būtent todėl, reikalingas nuolatinis tikslingas profesinis orientavimas nukreipiant būsimuosius specialistus tinkama linkme savo pasirinkimams darbo rinkoje, darbuotojų perkvalifikavimas bei mokslo ir verslo bendradarbiavimas, leidžiantis mokslo sistemai paruošti specialistus, kurių kompetencijos atitinka verslo poreikius.

 

Susipažinti su išsamia Kauno verslo paslaugų centrais taip pat kviečiame išsamioje apžvalgoje:

Šaltinis: A. Aleksandravičiaus nuotrauka.

Džaugiamės,
kad užsukote į Kauną!

Pasirinkite Jus dominačią sritį: