Talentų ugdymas
Vytauto Didžiojo universitetas
2023 02 28
Naujajame VDU Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų institute – tarpdisciplininiai tyrimai

„Per 40 metų pasikeitė požiūris į mokslininkų tyrimus – šiandien pavieniam mokslininkui neįmanoma vykdyti šiuolaikinių tyrimų, būtina bendradarbiauti. Todėl Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įsteigėme naują Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų institutą (GTMTI), kuriame bus vykdomi tyrimai įvairiose srityse, bus sudaromos sąlygos jauniesiems mokslininkams geriau save realizuoti, vystyti nacionalinius ir tarptautinius projektus, būti labiau matomiems pasaulinėje mokslo erdvėje“, – pasakoja naujojo instituto direktorius prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas.

 

Pasak profesoriaus, institutas vykdys mokslinius tyrimus tokiose srityse kaip tvarioji energetika, klimato kaita ir žmogaus poveikis biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai, duomenų analitika, ląstelių ir audinių biotechnologija, genų inžinerija ir kitos. Institutas taip pat suteiks mokslinę bazę ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą studentų studijoms, čia bus rengiami mokslininkai.

GTMTI misija – inicijuoti ir vykdyti nacionalinius bei tarptautinius fundamentinius ir taikomuosius gamtos ir technologijos mokslų, tarpdisciplininius tyrimus, kurie atliepia mokslo, Lietuvos visuomenės bei valstybės poreikius, taip pat – stiprinti gamtos ir technologijos mokslų vaidmenį visuomenėje, kurti atvirą akademinę kultūrą.

Institute vykdomi ir plėtojami mokslo tyrimai remsis tarpdiscipliniškumu – skirtingų sričių tyrėjai suvienys jėgas įvairiuose projektuose. Pavyzdžiui, derinant technologijos, mikroorganizmų, biotechnologijų, nanotechnologijų ir kitus mokslus, numatoma tirti augalų biologijos, žemės ūkio ir kitas temas.

 

Čia taip pat numatoma tyrinėti, kokį poveikį aplinkos veiksniai turi gyviems organizmams, ekosistemoms ir žmonių sveikatai darnaus vystymosi kontekste, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, efektyviai ir tvariai naudoti gamtos išteklius, švelninti klimato kaitos padarinius. Mokslininkai vertins, kokias pasekmes biologinei įvairovei turi klimato kaita ir žmogaus veikla.

Pasak GTMTI Mokslo tarybos pirmininko prof. dr. Tomo Krilavičiaus, nors universiteto mokslininkai ir iki šiol bendradarbiavo aktyviai, dėl įvairių VDU pokyčių per pastaruosius keletą metų išaugo poreikis dar labiau apjungti mokslininkų grupes, siekiant sustiprinti tarpdisciplininius tyrimus. Tikimasi, kad būtent skatinamo tarpdiscipliniškumo dėka naujasis institutas padės pasiekti proveržį narpliojant mokslo aktualiausius klausimus. Tarp perspektyviausių sričių, kurias planuojama tyrinėti – ir dirbtinis intelektas.

 

„Jau šiuo metu atliekami darbai taikant dirbtinį intelektą medicinoje, genetikoje, miškininkystėje ir kitose srityse. Tarpdisciplininiai tyrimai leidžia pažvelgti į problemas plačiau, ir sukurti sprendimus, kurie yra plačiau pritaikomi ir inovatyvesni“, – tikina prof. dr. T. Krilavičius.

Instituto mokslininkai vykdys įvairių sistemų ir procesų patikimumo ir rizikos analizę, taikys statistikos žinias ir metodus. Tarp kitų numatomų darbų – kompleksiniai kenksmingų medžiagų, patogeninių organizmų ir nepalankių veiksnių sklaidos aplinkoje tyrimai, ekosistemų išsaugojimo, formavimo ir tvaraus naudojimo tyrimai.

GTMTI buvo kuriamas jau VDU egzistuojančių atskirų padalinių pagrindu: VDU Gamtos fakulteto Aplinkos tyrimų centro, įkurto 2000 m., kurio mokslininkai vysto mokslinius tyrimus gamtos mokslų skirtinguose klasteriuose; Energetinio saugumo tyrimų centro, kurį 2009 m. įkūrė VDU kartu su Lietuvos energetikos institutu; taip pat – VDU Botanikos sodo, Gamtos mokslų fakulteto ir Informatikos fakulteto mokslininkų grupių pagrindu.

 

Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų instituto Mokslo tarybos nariai: Neringa Barauskaitė, dr. (HP) Remigijus Daubaras, prof. dr. Audrius Dėdelė, dr. Karolina Gugytė, prof. dr. Ričardas Krikštolaitis, prof. dr. Tomas Krilavičius, Arūnas Pakamanis (UAB „Ekus“), prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas, prof. dr. Jana Radzijevskaja, prof. dr. Saulius Šatkauskas, Linas Vaitulevičius (UAB „Rubedo sistemos“).

VDU Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų institutas (GTMTI, angl. Research Institute of Natural and Technological Sciences) įsteigtas 2022 m. spalio 12 d.

Šaltinis: Vytauto Didžiojo universitetas

Džaugiamės,
kad užsukote į Kauną!

Pasirinkite Jus dominačią sritį: