2017 08 22

Istoriniai lyderiai kviečia į atvirą forumą Kaune

Kovo 10 dieną, penktadienį, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įvyks pirmasis renginys, skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui – tarptautinis II-asis Baltijos-Juodosios jūrų forumas, kuriame dalyvaus ir viešai diskusijai apie Europos ateitį kvies istoriniai lyderiai, buvę Rytų ir Vidurio Europos valstybių vadovai.

Tarp forumo dalyvių – buvusieji Europos valstybių vadovai, netolimoje praeityje pakeitę žemyno raidą, pasukę jį demokratijos link ir siekę aktyvios pilietinės visuomenės formavimosi laisvose šalyse: Valdas Adamkus (Lietuva), Vytautas Landsbergis (Lietuva), Viktoras Juščenko (Ukraina), Leonidas Kučma (Ukraina), Petru Lučinskis (Moldova), Arnoldas Riutelis (Estijas), Lechas Valensa (Lenkija) ir Genadijus Burbulis (Rusija).

Kaune vyksiančio renginio tema – „Europa šiandien. Baltijos konsensusas (1987–1991 metai): istorinė reikšmė ir pamokos šiandienai“. Kovo 11-osios išvakarėse istoriniai lyderiai kviečia akademinę bendruomenę, politikos, meno, kultūros žmones, verslo ir visuomenės atstovus kartu gaivinti istorinę atmintį, ieškoti naujų dialogo formų, kurti naujas produktyvaus, kaimyniškai atsakingo, taiką palaikančio bendravimo formas, paremtas abipuse pagarba ir pasitikėjimu.

Pasak Europos Sąjungos ambasadoriaus Rusijos Federacijoje Vygaudo Ušacko, Baltijos valstybių sėkmės istorija – tarsi švyturys Juodosios jūros regiono šalims, jų demokratijos, laisvos rinkos ir brandžios pilietinės visuomenės nuolatinio formavimosi kelyje. „Geopolitinės įtampos, priešpriešos ir pavojų aplinkoje verta įsiklausyti į istorinių lyderių, prisidėjusių prie Sovietų Sąjungos griūties bei savo šalių valstybingumo atkūrimo, išmintį. Siekiant įkvėpti tikėjimą dialogu ir bendradarbiavimu, Kaunas suburia istorinius lyderius saugumo ir gerovės vardan. Nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir toliau“, – renginio svarbą įvardijo ambasadorius.

Neatsitiktinai sprendimų paieškoms kartu su buvusiais prezidentais pasirinkta akademinė erdvė – XXI amžiaus globalių iššūkių ir regioninių grėsmių akivaizdoje būtina užmegzti glaudų dialogą, į jį įtraukiant akademinę bendruomenę, ypač jaunąją kartą.

„1989-uosius metus prisimename kaip džiaugsmingos ir solidarios Europos laikmetį. Istorijos pamokos šių dienų kontekste leidžia suvokti, kokia didelė gali būti mūsų tuštybė, kiek nedaug tepajėgiame bendradarbiauti ir ieškoti dialogo galimybių. Susvetimėjimas, vertybių sistemos iškraipymai, įsipareigojimų niekinimas, civilizuotos politikos stoka, institucijų ir ekonominės disciplinos galia – tokia mūsų iškovoto stebuklo – laisvos Rytų Europos realybė.  Ar dėl tokios naujos realybės mus apėmusi bejėgystė leis išvysti kitą alternatyvą? Išlieka viltis, kad galbūt dar nepavėlavome ką nors išgelbėti, pakeisti, kad dar viskas įmanoma, kol širdyje nešiojamės didžiausią stebuklą – laisvę“, – universitetų svarbą diskusijose dėl ateities pabrėžė VDU prorektorė prof. Ineta Dabašinskienė.

Pirmajame Baltijos ir Juodosios jūrų forume 2016 metais jo dalyviai pasirašė Kijevo nutarimą, kuriame savo siekiu įvardijo jungtinę ir tikslingą taikos palaikymo misiją. „Mūsų visų tikslas – skleisti bendrais veiksmais grįstą vertybių sistemą, kuri užtikrins tarpusavio supratimą ir paramą, kartų ir ideologijų bei žmonių ir valstybių dialogą“, – teigiama deklaracijoje.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui skirtas forumas „Europa šiandien. Baltijos konsensusas (1987–1991 metai): istorinė reikšmė ir pamokos šiandienai“ vyks kovo 10 d., penktadienį, 10 val., VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas). Tą pačią dieną, 14.00 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) numatoma diskusija „Universitetų dialogas: tikslai, misija ir praktikos“, po kurios, apibendrinant forumą, bus priimtas Kauno nutarimas „Pasitikėjimo ir taikos dialogas“ – kvietimas pilietinę visuomenę, politikus, mokslininkus, kultūros, verslo ir kitų sričių atstovus suburti jėgas.

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno miesto savivaldybė.

10.00 val. ir 14.00 val. renginiuose bus sinchroninis vertimas į lietuvių ir anglų kalbas.

Istoriniai lyderiai, Baltijos ir Juodosios jūrų forumo dalyviai:

  • Valdas Adamkus, Lietuvos prezidentas (1998–2003 ir 2004–2009), VDU Tarybos pirmininkas ir garbės daktaras
  • Vytautas Landsbergis, pirmasis atkurtosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas (1990–1992), VDU garbės daktaras
  • Viktoras Juščenko, Ukrainos prezidentas (2005–2010)
  • Leonidas Kučma, Ukrainos prezidentas (1994–2004)
  • Petru Lučinskis, Moldovos prezidentas (1996–2001)
  • Arnoldas Riutelis, Estijos prezidentas (2001–2006)
  • Lechas Valensa, Lenkijos prezidentas (1990–1995)
  • Genadijus Burbulis, Rusijos TFSR valstybės sekretorius (1991–1992)

Susiję straipsniai