2020 11 04

KTU – tarp prestižinių pasaulio universitetų „Bloomberg“ tinkle

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas (KTU EVF), įvykdęs pagrindinius finansų rinkų giganto „Bloomberg L.P.“ keliamus reikalavimus, buvo pakviestas prisijungti prie tarptautinio aukšto lygio universitetus vienijančius „Bloomberg L.P.“ įkurto tinklo – ELP (angl. Experiential Learning Partner).

2015 m. į Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą atėjęs vienas didžiausių pasaulyje finansinių duomenų teikėjas „Bloomberg L.P.“, įvardijamas finansų rinkų revoliucionieriumi, kaip savo partnerį ilgametėje perspektyvoje pasirinko KTU. Prieš penkerius metus KTU Ekonomikos ir verslo fakultete įkurta vienintelė Baltijos šalyse Finansų ir rinkų laboratorija (angl. Bloomberg Financial Markets Lab), pagrįsta KTU ir „Bloomberg L.P.“ partnerystės ryšiais.

Šiemet gavus kvietimą prisijungti prie tarptautinio ELP tinklo ši partnerystė kurs dar didesnę pridėtinę vertę ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui. Tam, kad KTU galėtų prisijungti prie šio tinklo, turėjo įvykdyti pagrindinius finansų rinkos giganto „Bloomberg L.P.“ keliamus reikalavimus: finansų, apskaitos, ekonomikos ir vadybos studijų programos turi būti grįstos realiuoju laiku teikiamais finansų rinkos duomenų, naujienų ir prognozių atvejų analize; aktyvūs studentai turi sėkmingai išlaikyti „Bloomberg“ ekspertų komandos sukurtus testus „Bloomberg markets concepts“ (BMC) ir tapti potencialiais darbuotojais tarptautinėje darbo rinkoje; dėstytojai, mokslininkai, savo srities ekspertai, turi gebėti perteikti informaciją, pagrįstą duomenų analize, praktinėmis įžvalgomis ir rekomendacijomis.

Nuo šiol visi universiteto bendruomenės nariai, įskaitant dėstytojus, esamus ir būsimus studentus bei absolventus, mokslininkus, turės dar didesnę galimybę bendrai veikti vienoje platformoje, jungiančioje aukšto lygio universitetus, plėsti kompetencijas, klausytis kursų internete, dalyvauti virtualiose konferencijose, diskusijose, aplikuoti į darbo pozicijas tarptautinėse kompanijose, vykdant bendrus projektus.

Universiteto potencialą įvertino pandemijos akivaizdoje

„Bloomberg L.P.“ atstovas Baltijos šalims Arek Osinski pastebi, kad penkerius metus glaudžiai bendradarbiaujant su KTU, buvo įžvelgtas šios aukštosios mokyklos potencialas jungtis į ELP tinklą.

„Pastebėjome, kad esant sudėtingoms sąlygoms globalioje rinkoje ir prasidėjus karantino laikotarpiui KTU puikiai gebėjo išnaudoti turimus resursus ir perkelti terminalų naudojimąsi online režimu (7/24). Matydami stiprėjančią „Bloomberg“ ir KTU partnerystę, nusprendėme išplėsti bendradarbiavimą ir padidinti vienintelės Baltijos šalyse Finansų ir rinkų laboratorijos naudojimosi pajėgumus“, – teigia A. Osinski.

Įžvelgdami Alma Mater proveržį inovacijų, finansų ir informacinių technologijų srityje, abejingi neliko ir KTU EVF alumni, siekiantys stiprinti alumnų ir universiteto bendravimo bei bendradarbiavimo tradicijas, pagrįstas prestižinių pasaulio universitetų pavyzdžiu, kai studentai neretai į universitetą grįžta jau kaip filantropai ir garbės daktarai.

KTU EVF Finansų bakalauro ir magistro studijas baigęs, o šiuo metu finansų analitiko funkcijas atliekantis Žilvinas Kalvanas tikina, kad per šešerius studijų metus išbandymų išties buvo daug, tačiau visą laiką šalia viena kitos esančios galimybės augti, tobulėti, išmokti naujų įgūdžių ir išeiti iš savo komforto zonos ne tik neleido pasiduoti, bet kartu skatino siekti savo svajonių – dirbti mėgstamą darbą ir lipti karjeros laiptais.

„Suformuoti analitiniai įgūdžiai, kritinis mąstymas, pagrįstas gilia analize, įvairių analitinių įrankių naudojimu, mano nuomone, leidžia sėkmingai įgyvendinti finansų analitiko funkcijas įgalinant įmonę efektyviai valdyti finansinius išteklius“, – sako Ž. Kalvanas.

Mokslo ir verslo partnerystė – būtina

Apibendrindamas nuoseklių laimėjimų, bet kartu ir iššūkių bei perspektyvų kelią, KTU EVF Mokslo prodekanas Kęstutis Duobas  teigia, kad ypač dabar, kai veikia patys įvairiausi rizikos veiksniai – pandemija, socialiniai, ekonominiai ir finansiniai iššūkiai, kai nesame visiškai tikri dėl ateities, kai galimi ne tik standartiniai trys – optimalus, optimistinis ir pesimistinis – scenarijai, turime kartu laikytis globalioje erdvėje.

„Todėl partnerystės su tarptautinėmis kompanijomis, institucijomis, tyrimų centrais neišvengiamai turi būti pagrįstos ne tik abipusiu siekiu kurti inovacijas, paremtas kuriama ilgalaike pridėtine verte, padėti vystyti žmogiškuosius gebėjimus, bet ir gebėjimu prisitaikyti prie itin kintančios aplinkos ir rasti geriausius sprendimus tam prisitaikymui įgyvendinti. Dar glaudesnis KTU įsiliejimas į „Bloomberg“ partnerių tinklą šalia prestižinių pasaulio universitetų tik įrodo, kad einame teisinga kryptimi“, – teigia K. Duoba.

Kiekvienos aukštosios mokyklos tikslas – ne tik suteikti aukštąjį išsilavinimą su platesniu išmanymu apie vykstančius reiškinius ir procesus įvairiose srityse, bet ir suteikti bent dalį praktinių įgūdžių, kuriuos jaunas žmogus išėjęs į darbo rinką toliau plėtotų ir taikytų savo darbo srityje.

„Turima infrastruktūra neretai tampa vienu esminių rizikos veiksnių, trukdančių perteikti praktinius gebėjimus, pagrįstus mokslinėmis hipotezėmis ir empiriniais tyrimais. Todėl mokslo ir verslo partnerystė vietiniu ir tarptautiniu lygiu šiandien tampa būtinybe. Nors nėra lengva sukurti ir tuo labiau išlaikyti stiprų partnerystės ryšį su tarptautiniais gigantais, globalių rinkų žaidėjais, kurie reikalauja žaibiškos reakcijos į nuolat kintančius reiškinius, tačiau, pasitelkiant inovacijas, informacines technologijas, turimus finansus, kūrybiškumą ir, svarbiausia, begalinį norą judėti pirmyn su lyderiais, viskas įmanoma“, – teigia Raminta Benetytė, KTU finansų docentė ir „Bloomberg“ laboratorijos vadovė.

Kauno technologijos universiteto  informacija.

Susiję straipsniai