Akseleratorius
Organizer
EIT Health Innostars
EIT Health RIS Innovation Call 2023
Akceleratorius
2023 01 01 - 2023 12 31
00:00 - 00:00
-

Programa: EIT Health RIS Innovation Call
Programa skirta: inovatyvioms sveikatos priežiūros partnerystėms – startuoliams ir akademinės / mokslinių tyrimų / sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms užbaigti inovacijos koncepcijos įgyvendinamumo (proof of concept) etapą. Kuriamas sprendimas turi prisidėti prie EIT health prioritetinių sričių (Smegenų ir psichikos sveikata; Užkrečiamos ligos; Sveikesnio gyvenimo skatinimas; Realaus pasaulio duomenų panaudojimas).
Partnerystė turi būti sudaryti iš mažiausiai 2 Lietuvoje įsteigtų organizacijų – verslo IR vienos iš akademinės institucijos AR mokslinių tyrimų instituto AR sveikatos priežiūros institucijos. Fiziniai asmenys nėra tinkami dalyvauti programoje.
Vadovaujantis partnerystės partneris turi būti įsteigtas ar turi turėti registruotą atstovybę / filialą NUTS2 Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, Lietuvoje.
Programos galimybės: mokymai (mokymai apima šias temas: inovacijų drobė, prototipų kūrimas, intelektinė nuosavybė, GDPR, verslo plėtros planas, idėjos pristatymas, finansavimas, investavimo strategija, finansavimo galimybės), mentorystės sesijos, iki 75 tūkst. eurų finansavimas. Finansavimo suma vienam partneriui negali viršyti 25 000 EUR. Ši suma gali skirtis priklausomai nuo įmonės kategorijos – maža, vidutinė.
Veiklos vyks: nuo 2023 m. sausio iki 2023 m. gruodžio.
Paraiškų teikimas: iki 2022-10-12 17:00 CET (Budapešto laiku) https://eithealth.optimytool.com/en/
Daugiau informacijos: https://eithealth.eu/programmes/ris-innovation-call/
El. paštu: InnoStars.ris@eithealth.eu

Program: EIT Health RIS Innovation Call
Program targets: Innovative healthcare partnerships. The call aims at funding the proof of concept phase of high-quality, strong, balanced projects that target EIT Health’s Focus Areas (Brain and Mental Health; Infectious Diseases; Fostering Healthier Lives; Harnessing Real-World Data) and will be developed by local actors including both business and academic/research/health care institutions.
At least 2 legal entities’ established in Lithuania collaboration is expected – Business AND Academic Institution OR Research Institute OR Health care Institution. Natural persons are not eligible.
The leader legal entity of the partnership must have an established and registered representation/branch in the NUTS2 North East Region, Lithuania.
Opportunities: trainings (training modules include: Innovations canvas, Prototyping, IPR, GDPR, Business Development Plan, Pitch training, Start-up financing, Investment strategy, Funding opportunities) and mentoring sessions, financing up to 75 thousand euro. The requested funding per partner may not exceed EUR 25.000. This sum may vary depending on the enterprise category – small, medium enterprise.
Activities will take place: January-December 2023.
Submission of applications: till 12 October 2022, 17:00 CET (Budapest time) https://eithealth.optimytool.com/en/
More information:
https://eithealth.eu/programmes/ris-innovation-call/
E-mail: InnoStars.ris@eithealth.eu

We are happy,
to meet you in Kaunas!

Please, choose the topic you are interested in: