Privacy policy
II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

 

VšĮ „Kaunas IN“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu, siekiant pateikti informaciją apie miesto galimybes;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį/susitarimą;
 • siekiant suteikti Jums kokybišką investicijų potencialo konsultaciją;
 • siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

 

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

VšĮ „Kaunas IN“ tvarko duomenis elektroninės prekybos, užklausų administravimo, konsultacijų teikimo, tiesioginės rinkodaros teikimo tikslais.

 

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

 

VšĮ „Kaunas IN“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėse www.kaunasin.lt ir / ar www.visit.kaunas.lt įdiegtoje formoje;
 • asmens duomenis gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar teikti paslaugas;
 • vaizdo stebėjimo duomenis, kurie tvarkomi Jums lankantis adresu : Europos pr. 121, Kaunas.

 

 

4. Slapukai

 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis VšĮ „Kaunas IN“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek VšĮ „Kaunas IN“ teikiamas paslaugas. Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 

 • Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

 

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

 

6. Asmens duomenų teikimas

 

VšĮ „Kaunas IN“ teikia Jūsų duomenis:

 

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams bei tvarkytojams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
III. VšĮ „Kaunas IN“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

VšĮ „Kaunas IN“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

 

VšĮ „Kaunas IN“ tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 

 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu suteikti informaciją apie VšĮ „Kaunas IN“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ su prašymu suteikti informaciją apie VšĮ „Kaunas IN“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

 

 

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į VšĮ „Kaunas IN“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 

Raštu – A. Mickevičiaus g. 58, LT-44244 Kaunas.

 

El. paštu: info@kaunasin.lt

 

Tel. Nr. +370 616 23828

 

Nepavykus išspręsti klausimo su VšĮ „Kaunas IN“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą VšĮ „Kaunas IN“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.